Apel Wójta o wykaszanie nieużytków.
Dodane przez redakcja dnia Sierpień 12 2012 11:03:50
Wójt przypomina i apeluje o konieczności koszenia łąk i nieużytków
.


Wójt Gminy Siepraw przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.


Rozszerzona zawartość newsa
Wójt przypomina i apeluje o konieczności koszenia łąk i nieużytków.


Wójt Gminy Siepraw przypomina
właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstw rolnych i lasów.

Ponadto tak zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd krajobrazu naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków itp., a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów sąsiednich (przez nadmierny wysiew chwastów).

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do wczesnej jesieni.

Image and video hosting by TinyPic

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

Przypomina się również rolnikom, którzy złożyli wnioski w ARiMR o płatności obszarowe, iż jednym z warunków otrzymania dopłaty, jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.

Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, że część mieszkańców gminy stosuje pseudoagralne zabiegi na terenie łąk i ogrodów, polegające na wypalaniu traw w okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie jesieni i wiosny - co jest karalne zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.).

Zamiast wypalania, skoszoną trawę, suchą roślinność z ogrodów można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie i pozyskanie w ten sposób najtańszego nawozu organicznego służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.

Informuje się ponadto, iż w sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia jej terenu może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.

W związku z powyższym apeluje się o jak najszybsze wykaszanie zachwaszczonych gruntów, aby uniknąć wyżej wymienionych zagrożeń.

Artykuł ze strony Urzędu Gminy Siepraw