Strona Główna · · Czerwiec 01 2020 23:56:32
Najczęściej czytane

Tekst alternatywny Ścieki wprost do rzeki (foto video)

Tekst alternatywny Procesja Bożego Ciała (foto video)

Tekst alternatywny Siepraw Budżet Obywatelski Sondaż

Kurtki i płaszcze damskie - zobacz na Ceneo.pl


Tekst alternatywny Łoś w Myślenicach

Tekst alternatywny Sieprawski bieg przełajowy

Tekst alternatywny Rejs po zalewie dobczyckim

Tekst alternatywny Sprawca napadu na tle seksualnym aresztowany

Tekst alternatywny Czy mieszkańcy mają kontakt z sołtysami
BEZPIECZNE FERIE2013
Wiadomości
PORADY MYŚLENICKIEJ POLICJI.


Dzieci i młodzież szkolna z województwa małopolskiego rozpocznie tegoroczne ferie
14 stycznia. Przerwa w zajęciach potrwa do 31 stycznia 2013 r. Przez cały ten czas
policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu myślenickiego,
odwiedzających nas gości oraz podróżujących naszymi drogami.
W całej Małopolsce prowadzone będą policyjne działania “Bezpieczne Ferie 2013”,
polegające na zwiększeniu nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym
podczas wzmożonych przejazdów wakacyjnych oraz w miejscowościach wypoczynkowych.
Policjanci ruchu drogowego będą pełnić służbę w wytypowanych miejscach, na drogach
najbardziej zagrożonych wypadkami. Ich głównym zadaniem będzie konsekwentne ściganie
osób naruszających ograniczenia prędkości, nietrzeźwych kierujących, ujawnianie naruszeń
w zakresie stosowania pasów bezpieczeństwa i warunków przewożenia dzieci oraz
przestrzegania przez pieszych przepisów ruchu drogowego.
W zainteresowaniu policji znajdą się autobusy przewożące dzieci i młodzież, zwłaszcza
w okresie wyjazdów i powrotów z zimowisk. Rodzice bądź organizatorzy chcący
upewnić się co do bezpieczeństwa transportu, w tym przypadku powinni kontaktować
się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, tel. (12) 372 – 92 – 00. W
trosce o bezpieczeństwo podróżujących apelujemy o zgłaszanie potrzeby kontroli
środków transportu, sprawdzenie stanu technicznego pojazdu czy kondycji (stanu
trzeźwości) kierowcy, który będzie wiózł dzieci na wypoczynek.

fot. TOMASZ HOLOD / POLSKAPRESSE
Image and video hosting by TinyPic


FERIE ZIMOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA


Dzieci pozostające w czasie ferii w domu nie zawsze umieją same zorganizować sobie czas.
Aby im w tym pomóc, rodzice lub opiekunowie w miarę możliwości powinni umożliwić im
korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach
zainteresowań.

Jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych
domowników konieczne jest:
# zapewnienie opieki przez osoby zaufane,
# pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz
numerów alarmowych:
# przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia
pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez
dziecko z mieszkania,
# wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz,
# bezwzględne zakazanie wpuszczania osób nieznajomych.
Należy dziecko nauczyć, aby :
# nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
# klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie
podawało nikomu adresu zamieszkania,
# nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
# nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub
spożywających napoje alkoholowe,
# nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
# nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze,
poczęstunek, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
# nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych
(mogą pochodzić z przestępstwa).

Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą
się na lodowiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego
przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych,
torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci
korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc
zabaw.


PRZED WYJAZDEM DZIECKA NA ZIMOWISKO


Przed wyjazdem dzieci na zimowy wypoczynek opiekunowie i rodzice powinni przy
wyborze organizatora wypoczynku zwrócić szczególną uwagę na to, czy:
# posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu,
# jest dostępna informacja o warunkach zakwaterowania i pobytu dzieci, program
zimowiska, adres, telefony, co ułatwi zarówno ewentualny wcześniejszy kontakt z
organizatorami wypoczynku, jak i w razie potrzeby z wypoczywającym dzieckiem,
# organizator zapewnia opiekę medyczną,
# opiekunowie na zimowisku posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy,
# organizator zapewnia na czas przejazdu właściwą opiekę nad dziećmi (np. na 15 dzieci
powinien przypadać jeden opiekun, zakaz przewożenia po troje dzieci na siedzeniu
podwójnym, zakaz przewożenia dzieci poniżej 12 lat na przednich siedzeniach),
# firma przewozowa:
- posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób,
- posiada tabor zastępczy na wypadek awarii,
- jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1,
- pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne (autobus powyżej 15
miejsc - badania co pół roku), ubezpieczenie OC oraz inne np. NW.
Należy skontrolować czy:
# autobus ma na wyposażeniu 2 gaśnice, umieszczone w miejscu łatwo dostępnym,
apteczkę, trójkąt odblaskowy,
# organizator wykonuje przewóz własnym taborem, czy zatrudni podwykonawcę,
który musi spełniać warunki wymagane od firmy, z którą zawarta jest umowa o
przewóz,
# autobus wyznaczony do przewozu zapewnia każdemu jedno miejsce siedzące (np.
autobus mający 44 miejsca siedzące i 11 stojących może przewozić tylko 44 osoby),
# przewidziane są postoje - zaleca się w czasie podróży postoje 15 minutowe co 4
godziny na parkingach.
Przy przejazdach PKP zasady sprawowania opieki nad dziećmi są takie same jak przy
przejazdach autokarowych.


W CZASIE POBYTU DZIECKA NA ZIMOWISKU


Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby
zapewnić mu te warunki, należy wyposażyć je w:
# kartę telefoniczną, ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami,
# portfel na pieniądze najlepiej zawieszany na szyi lub na pasku,
# informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska,
# niezbędną ilość pieniędzy.
Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić
je na kradzież lub rozbój.

Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo,
należy nauczyć je podstawowych
zasad zachowania się w czasie zimowiska, zwracając uwagę na:
# obowiązek przestrzegania regulaminu zimowiska,
# ograniczenie zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi,
# odmawianie poczęstunku np. słodyczy czy napoi, oferowanych przez osoby
nieznajome,
# zakaz oddalania się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
# zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez drogę,
# zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu: zakaz rzucania
śnieżkami w pieszych, samochody lub okna,
# zakaz zjeżdżania na sankach lub nartach na szlaki komunikacyjne (ulice, torowiska),
# korzystanie tylko z lodowisk specjalnie przygotowanych do zabaw, bezwzględnie
należy zakazać wchodzenia, na zamarznięte, rzeki, stawy, czy baseny.

APEL DO KIEROWCÓW


Kierowcy pojazdów powinni pamiętać, że siadając za kierownicą są odpowiedzialni nie
tylko za własne bezpieczeństwo, ale też za bezpieczeństwo swoich najbliższych.
Przypominamy: około 30 % dzieci, które ponoszą śmierć na drodze ginie jako pasażerowie.
Prawo o ruchu drogowym reguluje sposób przewożenia najmłodszych pasażerów.
Prawo o ruchu drogowym stanowi:
Artykuł 39 ust. 3 ustawy: W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa
dziecko w wieku do lat 12, nie przekraczające 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku
ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i
wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
Art. 45 ust. 2, pkt 4: Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym
dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego
wyposażonego w poduszkę powietrzna dla pasażera. Przepis ten chroni dziecko przed
uderzeniem w przypadku otwarcia poduszki powietrznej, co mogłoby spowodować poważne
obrażenia, a nawet śmierć małego pasażera.
Art. 45 ust. 2 pkt 5: Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia, poza specjalnym
fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu
samochodowego.
Przed feriami przypominamy podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w
warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Należy mieć
świadomość, że piesi o zmroku, a także w dzień, gdy pada deszcz lub śnieg, są przez
kierowców gorzej dostrzegani. Przechodzenie przez ulicę w czasie złej widoczności
powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na
oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu
pieszego.

Pieszemu bezwzględnie nie wolno:
# wchodzić na jezdnię spoza przeszkody,
# poruszać się niewłaściwą stroną jezdni,
# chodzić jezdnią, gdy można poboczem lub chodnikiem,
# przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu,
# przebiegać tuż przez pojazdem,
# wkraczać na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle lub zielonym
migającym,
# wchodzić na jezdnię bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd,
# poruszać się ruchliwą jezdnią dwójkami zamiast gęsiego.
Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla
innych uczestników ruchu.
Przepisy karne związane z wypoczynkiem na stoku narciarskim:
Art. 45. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich stanowi, że ten kto uprawia narciarstwo lub
snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny. Natomiast ten, kto mając
obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do
uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tą osobę, na
zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego
przeznaczonego, podlega karze grzywny.

Opracował asystent ds. prasowo – informacyjnych KPP w Myślenicach asp. Szymon Sala,
między innymi na podstawie materiałów Komendy Głównej Policji, styczeń 2013 r.
redakcja dnia styczeń 11 2013 14:27:04
0 Komentarzy · 880 Czytań · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Menu strony
Polecamy
Sufi w tulipanach

Sufi w tulipanach
Na Forum
Najnowsze Tematy
Internet światłowodowy
Wybory Samorządowe 2018
Nowi dyrektorzy szkó...
Radio Taxi
Czas wolny
Najciekawsze Tematy
Bieg sieprawski [11]
Nudy Nudy Nudy [7]
Szczepienie psów [7]
awaria kosiarki [7]
Kim jesteśmy? [6]
Wyszukaj w serwisie
Szukaj:
Newsy Forum
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 189
Najnowszy Użytkownik: Sylwia
Statystyki
stat4u
z.d

========== ============ ----------------- ------------------- ------------------- ===========

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl